Fellowship, Maaretta Jaukkuri Foundation, Norway, 01.05 - 30.06.2018